Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Czerwin

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Tyszka za
2 Radosław Grabowski wstrzymał się
3 Roman Ciesielski za
4 Mariusz Klec za
5 Magdalena Bożena Mierzejewska wstrzymał się
6 Marek Gawkowski za
7 Anna Maria Daniłowska za
8 Danuta Żebrowska za
9 Rafał Tyszka za
10 Justyna Jabłonka za
11 Ewelina Guberska nieobecny
12 Arkadiusz Tyborowski nieobecny
13 Mariusz Mierzejewski nieobecny
14 Jakub Leszczyński nieobecny
15 Dorota Kwiatkowska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 2 3 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Tyszka przeciw
2 Radosław Grabowski za
3 Roman Ciesielski za
4 Mariusz Klec wstrzymał się
5 Magdalena Bożena Mierzejewska za
6 Marek Gawkowski za
7 Anna Maria Daniłowska za
8 Danuta Żebrowska przeciw
9 Rafał Tyszka wstrzymał się
10 Justyna Jabłonka przeciw
11 Ewelina Guberska nieobecny
12 Arkadiusz Tyborowski nieobecny
13 Mariusz Mierzejewski nieobecny
14 Jakub Leszczyński nieobecny
15 Dorota Kwiatkowska nieobecny