Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Czerwin

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Czy prawidłowo zostały zwiększone dochody i wydatki gminy o kwotę 800 000,00zł w budżecie gminy , bez zwiększania deficytu budżetowego lub zawarcia porozumienia między jst.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Grzegorz Długokęcki Wójt Gminy Czerwin
data wpływu: 2021-03-19, data przekazania: 2021-03-22

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Grabowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Czerwin

Wydział merytoryczny: Wójt Gminy Czerwin, data odpowiedzi: 2021-04-02