Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy, Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Data posiedzenia
18-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Czerwin - Sala konferencyjna; Plac Tysiąclecia 1 ; 07-407 Czerwin

Porządek obrad