Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy stała 2024-05-15
2 Komisja Rewizyjna Rady Gminy stała 2024-05-15
3 Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy stała 2024-05-15
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy stała 2024-05-15