Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 IMG_0009-druk 19(2024-pr.uchwały (PDF, 4.36Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
2 IMG_0006-druk 22(2024-pr.uchwały (PDF, 76.07Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
3 IMG_0008-druk 20(2024-pr.uchwały (PDF, 4.43Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
4 IMG_0005- druk 21(2024-pr. uchwały (PDF, 759.92Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
5 Projekt uchwały - druk 18(2024 (PDF, 8.23Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
6 Projekt Uchwały - druk 13)2024-18.06.2024 (PDF, 6.61Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
7 Projekt uchwały - druk 17)2024 (PDF, 9.48Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
8 Projekt uchwały - druk 16)2024 (PDF, 372.21Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-17 projekt uchwały
9 Projekt uchwały - druk 15)2024 (PDF, 224.58Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-17 projekt uchwały
10 Projekt uchwały - druk 14)2024 (PDF, 222.63Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-17 projekt uchwały
11 SHZO-pismo dot.wsp.fin.-wyk.tabic-Miejsce Pamięci Sokołowo. (PDF, 1.30Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-17 informacja
12 Projekt uchwały - druk 13)2024 (PDF, 5.20Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-17 projekt uchwały
13 Projekt uchwały - druk 11(2024 (PDF, 193.30Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-14 projekt uchwały
14 Projekt uchwały - druk 12(2024 (PDF, 172.30Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-14 projekt uchwały
15 2023 Raport o stanie Gminy Czerwin.cz.III (PDF, 17.83Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
16 2023 Raport o stanie Gminy Czerwin.cz.II (PDF, 14.43Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
17 2023 Raport o stanie Gminy Czerwin.cz.I (PDF, 16.36Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
18 RIO-uch.w spr.opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.. (PDF, 456.45Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 uchwała
19 Uchwała Komisji Rew. w spr.wn.o udz.absol.WG..2023 (PDF, 977.01Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 uchwała
20 Zest.zmian w funduszu jedn.-31(12(2024 (PDF, 608.50Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
21 Rachunek zysków i strat jedn.-31(12(2024 (PDF, 688.92Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
22 Bilans jednostki budżet.-31(12(2024 (PDF, 979.06Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
23 Bilans budżetu jst-31(12(2024 (PDF, 505.52Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-12 sprawozdanie
24 Pr. uch. Nr III(8(24 (PDF, 13.09Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-28 projekt uchwały
25 Pr.uch. nr 10(24 (PDF, 4.43Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-27 projekt uchwały
26 Zest.zmian w funduszu jedn.-31(12(2024 (PDF, 608.50Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
27 Rachunek zysków i strat jedn.-31(12(2024 (PDF, 688.92Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
28 Bilans jednostki budżet.-31(12(2024 (PDF, 979.06Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
29 Bilans budżetu jst-31(12(2024 (PDF, 505.52Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
30 Pr.uch. Nr III(9(24 (PDF, 6.61Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-24 projekt uchwały
31 RIO-opinia o przedł. sprawozdaniu z wyk.budż.za 2023 r. (PDF, 1.26Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 uchwała
32 IIcz.Zarz.nr10)2024w spr.spraw.z wyk.budz.za2023r. (PDF, 13.91Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 sprawozdanie
33 Icz.Zarz.nr10)2024w spr.spraw.z wyk.budż.za2023r. (PDF, 16.59Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-23 sprawozdanie
34 Spraw.z dział.OPS w Czerwinie za 2023 rok (PDF, 5.58Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-23 sprawozdanie
35 Spraw.z wyk.pl.fin.GBP w Czerwinie za 2023 r. (PDF, 14.32Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-22 sprawozdanie
36 Spraw.z dział.GKRPA w Czerwinie w roku 2023 (PDF, 1.13Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-22 sprawozdanie
37 Spraw. z dział. ZGK w Czerwinie za 2023 rok (PDF, 1.01Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-22 sprawozdanie
38 Spraw.z dział.GOK w Czerwinie za rok 2023 (PDF, 9.17Mb)
III SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-22 sprawozdanie
39 Pr.uch.w spr. WPF Gminy Czerwin (PDF, 6.56Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-21 projekt uchwały
40 Pr.uch.w spr.zmiany uch.budż. na 2024r.. (PDF, 4.12Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-21 projekt uchwały
41 RIO-opinia o przedł. sprawozdaniu z wyk.budż.za 2023 r. (PDF, 1.26Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-21 uchwała
42 Spraw.z dział.GKRPA w Czerwinie w roku 2023 (PDF, 1.13Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
43 Spraw. z dział. ZGK w Czerwinie za 2023 rok (PDF, 1.01Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
44 Spraw.z dział.GOK w Czerwinie za rok 2023 (PDF, 9.17Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
45 Spraw.z wyk.pl.fin.GBP w Czerwinie za 2023 r. (PDF, 14.32Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
46 Spraw. zdział. OPS w Czerwinie za 2023 r. (PDF, 5.95Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
47 Zarz.Nr 10(2024 zał. 2-cz.V (PDF, 3.24Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
48 Zarz.Nr 10(2024 cz. IV (PDF, 3.35Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
49 Zarz.Nr 10(2024 cz.III-wydatki (PDF, 6.90Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
50 Zarz.Nr 102024 cz.II-dochody (PDF, 4.76Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
51 Zarz.Nr 10(2024 -cz.I (PDF, 11.47Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
52 Pr.uch.IIcz.-w spr.przyj.oceny zas.pom.społ.za r.2023 (PDF, 7.92Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 projekt uchwały
53 Pr.uch.I.cz.-w spr.przyj.oceny zas.pom.społ.za r.2023 (PDF, 5.44Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 projekt uchwały
54 Pr.uch. Nr II(7(24 (PDF, 178.39Kb)
II SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-13 projekt uchwały
55 Pr.uch. Nr II(6(24 (PDF, 167.73Kb)
II SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-13 projekt uchwały
56 Pr.uch. Nr II(5(24 (PDF, 168.01Kb)
II SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-13 projekt uchwały
57 Pr.uch. Nr II(4(24 (PDF, 153.78Kb)
II SESJA RADY GMINY CZERWIN
2024-05-13 projekt uchwały
58 Pr.uch. Nr I(2(24 (PDF, 178.21Kb)
Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin
2024-05-07 projekt uchwały
59 Pr.uch. Nr I(1(24 (PDF, 239.30Kb)
Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin
2024-05-07 projekt uchwały