Przejdź do treści

Justyna Jabłonka

Zdjęcie: Justyna Jabłonka
Zdjęcie: Justyna Jabłonka

Przewodnicząca

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 119
Dyżury
Kontakt justyna.jablonka@czerwin.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy stała 2024-05-15

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:34:55 Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Gminy Czerwin Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-07 11:38:05 Skład Komisji Skrutacyjnej Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-07 12:38:29 Projekt uchwały Nr I/3/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-15 14:36:27 Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Gminy Czerwin II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:40:58 Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Czerwin II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:44:31 Projekt uchwały Nr II/4/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:47:48 Projekt uchwały Nr II/5/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:50:54 Projekt uchwały Nr II/6/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 15:01:14 Projekt uchwały Nr II/7/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:05:38 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:06:48 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:12:59 Projekt uchwały Nr III/8/24 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2023 III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:17:30 Projekt uchwały Nr III/9/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:27:09 Projekt uchwały nr III/10/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:29:41 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2023 III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:31:59 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2023 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:34:04 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2023 r. III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:36:25 Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za 2023 rok. III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:38:32 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie za 2023 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za