Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Czerwin

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Maria Daniłowska członek
Justyna Jabłonka członek
Magdalena Bożena Mierzejewska członek
Rafał Tyszka członek
Danuta Żebrowska członek