Przejdź do treści

Magdalena Bożena Mierzejewska

Zdjęcie: Magdalena Bożena Mierzejewska
Zdjęcie: Magdalena Bożena Mierzejewska

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
8, zdobyte głosy: 88
Dyżury
Kontakt magdalena.mierzejewska@czerwin.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy stała 2024-05-15
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy stała 2024-05-15
3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy stała 2024-05-15

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:34:55 Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Gminy Czerwin Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-07 11:38:06 Skład Komisji Skrutacyjnej Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-07 12:38:31 Projekt uchwały Nr I/3/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-15 14:37:10 Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Gminy Czerwin II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:40:44 Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Czerwin II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:44:21 Projekt uchwały Nr II/4/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:47:42 Projekt uchwały Nr II/5/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:50:51 Projekt uchwały Nr II/6/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 15:00:59 Projekt uchwały Nr II/7/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:05:25 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:06:46 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:12:42 Projekt uchwały Nr III/8/24 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2023 III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:17:25 Projekt uchwały Nr III/9/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:26:56 Projekt uchwały nr III/10/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:29:39 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2023 III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:31:52 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2023 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:33:53 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2023 r. III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:36:22 Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za 2023 rok. III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:38:30 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie za 2023 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za