Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy

Zakres działania i skład komisji.

Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Czerwin

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Maria Daniłowska członek Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Długokęckiego
Justyna Jabłonka członek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Jakub Leszczyński członek Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Czerwin
Magdalena Bożena Mierzejewska członek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Krzysztof Tyszka członek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe