Przejdź do treści

Anna Śniadała

Zdjęcie: Anna Śniadała
Zdjęcie: Anna Śniadała

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
10, zdobyte głosy: 51
Dyżury
Kontakt anna.sniadala@czerwin.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy stała 2024-05-15

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:35:00 Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Gminy Czerwin Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-07 11:38:04 Skład Komisji Skrutacyjnej Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-07 12:37:59 Projekt uchwały Nr I/3/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Pierwszej sesja nowo wybranej Rady Gminy Czerwin za
2024-05-15 14:36:10 Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Gminy Czerwin II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:40:43 Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Czerwin II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:44:14 Projekt uchwały Nr II/4/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:47:35 Projekt uchwały Nr II/5/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 14:50:40 Projekt uchwały Nr II/6/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-15 15:00:53 Projekt uchwały Nr II/7/24 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy II SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:05:11 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:06:44 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:12:43 Projekt uchwały Nr III/8/24 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2023 III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:17:13 Projekt uchwały Nr III/9/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:26:51 Projekt uchwały nr III/10/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:29:24 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie w roku 2023 III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:31:48 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie za 2023 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:33:49 Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za 2023 r. III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:36:10 Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za 2023 rok. III SESJA RADY GMINY CZERWIN za
2024-05-28 14:38:20 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie za 2023 rok III SESJA RADY GMINY CZERWIN za